მაღალრეიტინგული არხები - CNN და Cartoon network მაგთისატის პაკეტებში


21 დეკემბერი 2016

30 დეკემბრიდან საშუალო და სრულ პაკეტს დაემატება ორი მაღალრეიტინგული არხი CNN და Cartoon network.
სრულ პაკეტს გამოაკლდება Живая Планета და Техно 24.